Indkaldelse til afdelingsmøde i Humlevænget

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00

i beboerlokalet, Smørumvej 167-169

 


Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i afdelingen. 

 

Alle større beslutninger træffes nemlig på afdelingsmødet. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet. 

 

 

Dagsorden 

 

 

 

 

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet skal behandle, bedes du aflevere det skriftligt i bestyrelsens postkasse på bestyrelsens kontor, Smørumvej 167, eller på mail: info@humlevaenget.com, senest den 1. maj 2018. 

Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest én uge før afdelingsmødet. 

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har bolig lejerne og disses myndige husstandsmedlemmer. 

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Vi glæder os til at se dig til mødet. 

 

Med venlig hilsen

 

 

Afdelingsbestyrelsen