Handleplaner

 

Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes ønsker til fremtidige projekter i afdelingen.

Handleplanen er udarbejdet på baggrund af fremtidssikringsanalysen, de igangværende projekter samt langtidsbudgettet for afdelingen. Udarbejdelsen af handleplanen vil foregå i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen (KAB). Handleplanen skal forelægges afdelingens beboere til endelig vedtagelse, på det ordinære budgetmøde.

 

Der er indkaldt til debatmøde om Handleplanen for 2012-13. Tirsdag d. 6. marts. kl. 19:00 i Beboerhuset.

Dagsorden kan læses her. Dagsorden til Handleplansmødet

Referatet kan ses under 2012 Møder

 

Siden 2013-14 er der ikke blevet udarbejdet nye handleplaner, da vi afventer Landsbyggefondens behandling af vores ansøgning om hjælp til renovering af Humlevænget.

 

Forslag
2010/2011
2011/2012
2012
2013

Handleplaner
2007
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2016/2017

Fremtidssikringsanalyse 
2005