2016

 Der er ingen referater eller møder i 2016, hvor vi afventede Landsbyggefondens og Kommunens tilbagemeldinger.